Menu

Bijenloket

Honeybee Valley heeft een rijk aanbod naar zowel imkers als bijengeïnteresseerden toe

Nuttige links

Vraag en aanbod van bijenkasten voor bestuiving

Opdat imkers en land- en tuinbouwers hun noden naar bestuivingsdiensten zouden kunnen kenbaar maken, werd het bestuivingsplatform aangemaakt door de Lieteberg in Zutendaal. De tool is zeer gebruiksvriendelijker en staat gratis ter beschikking van imkers en land- en tuinbouwers. Door je te registreren op de website www.bestuivers.be kan je als imker aangeven hoeveel volken je kunt aanbieden, en als teler hoeveel volken je nodig zou hebben, in een specifieke periode. Op de technische fiche kan je praktische informatie terugvinden die je als imker of teler moet weten over het inzetten van bijenvolken voor bestuiving. Je kan er ook gratis een bestuivingsovereenkomst downloaden waarin de wederzijdse rechten en plichten van imkers en land- en tuinbouwers zijn opgenomen.

Vespawatch

Onderzoekers van het INBO en de Universiteit Gent hebben een meldpunt ontwikkeld om de Aziatische hoornaar beter te kunnen bestrijden: Vespa-Watch. Dit insect is een exotische wespensoort, afkomstig uit China dat tot 30 mm groot wordt. De eerste Aziatische hoornaar dook in België op in 2011. Sindsdien breidt de soort snel uit. Op zich vormt deze wesp geen grote bedreiging voor de mens maar wel voor de honingbijen. Deze wespen jagen in groep op bijenkasten en peuzelen de populatie op. De honingbij herkent hem niet als vijand en is gedoemd slachtoffer.

Aculea

Deze wilde bijen en wespen werkgroep van Natuurpunt vormt het expertisecentrum voor de herkenning, verspreiding en ecologie van wilde bijen en wespen in Vlaanderen. Ze organiseren voordrachten, educatieve wandelingen, exposities, publicaties, excursies in binnen- en buitenland, gerichte inventarisaties en soort beschermende initiatieven. De doelstelling van de werkgroep is een duurzame instandhouding van alle populaties inheemse bijen en wespen soorten in Vlaanderen en België.

Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

Het FAVV moet waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel met het doel de gezondheid van de consumenten, dieren en planten te beschermen. Meer specifiek voor de bijenteelt moet het FAVV incidenten voorkomen wat betreft de bijengezondheid en bijenproducten, nl. de honing. Zij dienen efficiënt te reageren op potentiële dreigingen voor onze voedselketen.

Imkers kunnen het FAVV contacteren via de lokale controle-eenheden (LCE's)

Sciensano

Sciensano waakt over de gezondheid van de bevolking en van nutsdieren. Ze identificeert nieuwe ontwikkelingen en neemt initiatieven om de volksgezondheid te verbeteren, waaronder de invloed van diergezondheid op volksgezondheid. De resultaten van Sciensano zijn wetenschappelijke activiteiten en onderzoek worden gepubliceerd op de website van Sciensano of bekend gemaakt via rapporten, brochures en de pers.

Sciensano voert o.a. ook biologische analyses uit om ziekteverwekkers bij dieren, waaronder bijen, te identificeren.

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)

ILVO staat voor multidisciplinair, onafhankelijk onderzoek en gespecialiseerde  dienstverlening in verband met landbouw, visserij en voeding in Vlaanderen. Het is een internationaal bekend, wetenschappelijk instituut van de Vlaamse overheid.

De eenheid technologie en voeding, ILVO–T&V, wil via de dienstverlening van zijn deskundige laboratoria de expertise ten dienste stellen van de ganse voedingsketen gaande van de primaire productie tot de verwerkende industrie. Zo voeren zij o.a. ook laboratoriumonderzoeken uit op honing.