Menu

Bijenloket

Honeybee Valley heeft een rijk aanbod naar zowel imkers als bijengeïnteresseerden toe

Covid-19 en imkerij

Je zal bij de antwoorden op een aantal FAQs een risico-graad zien verschijnen. Dit geeft weer hoe groot het risico van de handeling of verplaatsing is onder de huidige corona-dreiging. ‘Volledig veilig’ betekent geen enkel risico, dus helemaal te verantwoorden; terwijl ‘verboden actie’ te veel risico’s omvat qua besmetting met het corona-virus.

 • FAQ-001 Kan je je bijenvolken op een bijenstand weg van huis controleren en verzorgen?

  Verplaatsingen in het kader van het toepassen van noodzakelijke verzorgingstechnieken op de bijenstand zijn toegelaten.

  Risico-graad: Volledig veilig.

 • FAQ-002 Hoe kan je bewijzen dat je als imker geregistreerd bent bij het FAVV?

  Je kan je FAVV dossier raadplegen door in te loggen op Foodweb. Hoe je dit precies doet, staat hier duidelijk weergegeven op de website van het FAVV, onder 'Imkers'.

 • FAQ-003 Kan je extra personen meenemen naar de bijenstand om gezamenlijk het bijenwerk uit te voeren?

  Tijdens het imkeren dien je vaak zware voorwerpen zoals volle honingrompen of broedkamers te heffen, waardoor het werk met 2 personen vaak makkelijker en efficiënter kan gebeuren. In het kader van de versoepelingen van de Corona-maatregelen is het aanwezig zijn van meerdere personen op één bijenstand geen probleem, zolang bij niet-gezinsleden de minimumafstand van 1,5 m wordt gerespecteerd. Om samen aan een bijenkast te werken, is deze afstand echter niet mogelijk. Daarom wordt aangeraden de volgende maatregelen te nemen: dragen van mondmasker en handschoenen, werkinstrumenten en handvaten voor en na gebruik desinfecteren, regelmatig handen grondig wassen en ontsmetten. Bij verplaatsing naar de bijenstand met de wagen, dien je met niet-gezinsleden telkens de minimumafstand van 1,5 m tot elke persoon te bewaren. Deze persoon behoort vanaf dat moment tot je ‘individuele bubbel’ van maximum 10 personen waarmee je contact mag hebben.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-004 Kan je naar de bijenstand van een leerling imker gaan om te helpen?

  In het kader van de versoepelingen van de Corona-maatregelen is het aanwezig zijn van meerdere personen op één bijenstand geen probleem, zolang bij niet-gezinsleden de minimumafstand van 1,5 m wordt gerespecteerd. Om samen aan een bijenkast te werken, is deze afstand echter niet mogelijk. Daarom wordt aangeraden de volgende maatregelen te nemen: dragen van mondmasker en handschoenen, werkinstrumenten en handvaten voor en na gebruik desinfecteren, regelmatig handen grondig wassen en ontsmetten. Deze persoon behoort vanaf dat moment tot je ‘individuele bubbel’ van maximum 10 personen waarmee je contact mag hebben.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-005 Kunnen bijenvolken aangekocht en verkocht worden?

  De aan- en verkoop van bijenvolken is toegelaten. De maatregelen om de corona-dreiging in te dammen dienen nog steeds strikt gerespecteerd te worden. Dit betekent dat ten allen tijde een minimumafstand van 1,5 m moet bewaard blijven tussen alle personen en dat de handen voor en na het transport dienen ontsmet te worden. Het dragen van een mondmasker is hierbij aangewezen. Ook handvaten, hendels, handgereedschap en dergelijke dienen grondig met ontsmettingsmiddel afgewassen te worden bij het doorgeven aan de andere imker. De bijenkasten moeten geïdentificeerd kunnen worden a.d.h.v. de gegevens van de imker (naam, adres en telefoonnummer). Zoals steeds mogen de bijenkasten niet komen uit een gebied waar verplaatsingen verboden zijn naar aanleiding van de maatregelen die werden getroffen in het kader van de bestrijding van aangifteplichtige bijenziekten (zoals bijvoorbeeld Amerikaans vuilbroed).

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-006 Kan je imkersmateriaal zoals waswafels en honingslingers vervoeren?

  Het transport van bijenmateriaal is toegelaten. De maatregelen om de corona-dreiging in te dammen dienen nog steeds strikt gerespecteerd te worden. Dit betekent dat ten allen tijde een minimumafstand van 1,5 m moet bewaard blijven tussen alle personen en dat de handen voor en na het transport dienen gereinigd te worden. Het dragen van een mondmasker is hierbij aangewezen. Ook handvaten, hendels, handgereedschap en dergelijke dienen grondig met ontsmettingsmiddel afgewassen te worden voor het transport.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-007 Kan je teeltmateriaal zoals larfjes, koninginnen en kweekkastje vervoeren?

  Het transport van teeltmateriaal is toegelaten. De maatregelen om de corona-dreiging in te dammen dienen strikt gerespecteerd te worden. Dit betekent dat ten allen tijde een minimumafstand van 1,5 m moet bewaard blijven tussen alle personen en dat de handen voor en na het transport dienen gereinigd te worden.

  Om contacten tussen imkers op een bijenstand van een vereniging tot een minimum te herleiden, kan de imkersvereniging die teeltmateriaal beschikbaar stelt een aantal afhaaldagen organiseren. Zo worden bijvoorbeeld in verschillende verenigingen in Vlaanderen reeds vele jaren overlarfdagen georganiseerd waarbij imkers larfjes kunnen komen ophalen. Door het ophalen op specifieke tijdstippen te organiseren, kan het aantal contacten tussen imkers beperkt blijven. Volgende stappen kan een vereniging hierbij ondernemen:

  • De vereniging stelt een ophaallijst op zoals het voorbeeld dat onderaan deze pagina kan downloaden. Via mail of telefoon kan de imker een afspraak maken om teeltmateriaal te komen ophalen.
  • In het imkerslokaal dient vanzelfsprekend ten allen tijde de social distancing gerespecteerd te worden. Het dragen van een mondmasker en het ontsmetten van materiaal en handen wordt hierbij aangewezen.

  Voor het ophalen van koninginnen of kweekkastjes kan een gelijkaardig afhaalschema door de vereniging worden georganiseerd. Zodoende worden er zo weinig mogelijk contacten tussen imkers uitgevoerd om op die manier het risico op besmetting met het virus zo laag mogelijk te houden.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-008 Kan je bij een particulier een zwerm gaan vangen?

  De maanden mei en juni zijn klassiek de zwermmaanden waarbij de koningin met een groot deel van de bijen de kast verlaat. Probeer zwermen te vermijden en pas je bedrijfsmethode aan. Er zijn hiervoor voldoende zwermverhinderingsmethoden ter beschikking. Als dan toch een zwerm wordt opgemerkt, is het belangrijk voor ons bijenbestand dat deze wordt gevangen. Onder de huidige corona-maatregelen kan de imker een zwerm op locatie gaan vangen. Als hierbij contact met anderen noodzakelijk is, dien je de 1,5 m minimumafstand steeds te bewaren. Het dragen van een mondmasker is hierbij aangewezen.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-009 Kan je je bijenvolken verplaatsen binnen de landsgrenzen naar een locatie voor bestuivingsdoeleinden?

  Vervoer van bestuivingsvolken naar de dracht (fruitgaard, koolzaad,…) is toegelaten. De geplaatste bijenkasten moeten geïdentificeerd kunnen worden a.d.h.v. de gegevens van de imker (naam, adres en telefoonnummer). De bijenkasten mogen niet komen uit een gebied waar verplaatsingen verboden zijn naar aanleiding van de maatregelen die werden getroffen in het kader van de bestrijding van aangifteplichtige bijenziekten (zoals bijvoorbeeld Amerikaans vuilbroed). Bij het verplaatsen moeten steeds de regels voor social distancing gerespecteerd worden.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-010 Kan je je verplaatsen naar een andere Lidstaat van de EU om je bijen te verzorgen?

  Verplaatsingen naar de bijenstand in een andere Lidstaat van de EU zijn toegelaten. Vanaf 15 juni 2020 zijn de grenscontroles van de meeste landen in de Schengenzone opgeheven. Alleen Spanje opent zijn grenzen pas vanaf 1 juli. Je kan de actuele situatie aan de Belgische grenzen nakijken op de website van het crisiscentrum in België.

  Risico-graad: Veilig.

 • FAQ-011 Kan je bijenvolken naar een andere Lidstaat van de EU verplaatsen voor bestuivingsdoeleinden of om bijenvolken te verkopen of aan te kopen?

  Verplaatsingen van bijenvolken of koninginnen naar een andere lidstaat van de EU zijn toegelaten. Hierbij is steeds een gezondheidscertificaat afgeleverd door het FAVV noodzakelijk. Alle nodige informatie hierover kan je hier op de website van het FAVV terugvinden.

  Voor verplaatsing van bijenvolken of koninginnen uit het buitenland naar België is een gezondheidscertificaat van het land van oorsprong noodzakelijk.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-012 Kan je nog reizen met koninginnen naar de bevruchtingseilanden?

  De jaarlijkse bevruchting van koninginnen op de bevruchtingseilanden gaat door rond half juni. Het transport van de koninginnen naar de bevruchtingseilanden is toegelaten, mits het gezondheidscertificaat, afgeleverd door het FAVV, kan voorgelegd worden. Alle nodige informatie hierover kan je hier terugvinden.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-013 Kunnen toestellen van een vereniging ontleend worden aan de leden van de vereniging?

  De imker kan een toestel van een vereniging gebruiken, indien dit door de vereniging wordt georganiseerd, rekening houdend met de huidige corona-maatregelen. Toestellen zoals wassmelters, waswafelpersen, honingslingers en dergelijke kunnen in het verenigingslokaal of bij de imker thuis gebruikt worden, mits zij volgende afspraken in acht nemen. De afspraken rond social distancing (1,5 m minimumafstand, handen ontsmetten, mondmasker aangewezen) dienen vanzelfsprekend ten allen tijde gerespecteerd te worden. Het toestel dient grondig gereinigd te worden tussen het gebruik van ieder ontlenend imker. Dit betekent dat het materiaal na gebruik met water en zeep of een ontsmettingsmiddel dient afgewassen te worden. Hierbij dient geconcentreerd te worden op handvaten, hendels, handgereedschap, harde oppervlakken van werktafels ed.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-014 Je hebt een toestel zoals waswafelpers, slinger,… dat je wil uitlenen aan een collega imker. Kan dit onder de huidige corona-maatregelen?

  De imker kan een toestel uitlenen, indien rekening wordt gehouden met de huidige corona-maatregelen. De afspraken rond social distancing (1,5 m minimumafstand, handen ontsmetten, mondmasker aangewezen) dienen vanzelfsprekend ten allen tijde gerespecteerd te worden. Het toestel dient grondig gereinigd te worden tussen het gebruik van ieder ontlenend imker. Dit betekent dat het materiaal na gebruik met water en zeep of een ontsmettingsmiddel dient afgewassen te worden. Hierbij dient geconcentreerd te worden op handvaten, hendels, handgereedschap, harde oppervlakken van werktafels ed.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-015 Mag de imker thuis nog honing verkopen?

  Honing mag door imker van thuis uit verkocht worden. Hierbij moet echter ten allen tijde de social distancing kunnen bewaard worden. Dat betekent dus geen direct contact tussen imker en koper en het bewaren van minimum 1,5 m afstand. Bij voorkeur belt de koper de imker op om een bestelling te plaatsen. De imker kan de bestelde honingpotten op een afgesproken plaats en tijdstip klaarzetten, zodat de koper het huis van de imker niet hoeft te betreden en er geen contact nodig is. Als de koper wenst cash te betalen, kan die het gepaste geld in een envelop op deze plaats achterlaten. De koper gaat bij voorkeur het bedrag overschrijven, zodat er geen cash gelduitwisseling nodig is. De imker tracht het ophalen van de honingpotten door verschillende kopers in die mate te spreiden dat zij niet onderling met elkaar in contact kunnen komen. Als toch contact noodzakelijk is, is het dragen van een mondmasker aangewezen.

  Risico-graad: Veilig mits aan voorwaarden voldaan.

 • FAQ-016 Mag de imker een (primair) nest van de Aziatische hoornaar verdelgen?

  De bestrijding van een nest van de Aziatische hoornaar, of die nu primair of secundair is, is gespecialiseerd werk dat een opleiding en geschikt materiaal (wespenpak, oogbescherming, verstuiver, telescopische lans, brandladder) vereist. Begin er dus niet zelf aan!

  Denk je een nest van Aziatische hoornaar gevonden te hebben? Meld het dan via de Vespa-Watch website (www.vespawatch.be) of via iNaturalist en vermeld zoveel mogelijk details over je waarneming. Op die manier kunnen experten vaststellen of het wel degelijk om de Aziatische hoornaar gaat en kan een verdelging gepland worden.

  Risico-graad: Verboden actie, zelfs buiten de huidige corona-maatregelen.

Logos Hbv Vl Overheid Pcbijen