Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Nog plaatsen vrij om honing te laten onderzoeken

HBV Foto 030 Honingraam Ontzegelen

Het koude voorjaar en de natte zomer heeft niet alleen ons, maar ook onze honingbijen parten gespeeld. Veel imkers spreken van magere honingopbrengsten. Dit verklaart mogelijks waarom er voor de jaarlijkse honinganalyses met het Vlaams Bijenteeltprogramma trager stalen binnenkomen dan andere jaren. Wie nog graag zijn honing gratis laat onderzoeken, kan daarvoor nog steeds een honingpot binnenbrengen bij Honeybee Valley. Wil je zeker zijn dat er nog plaatsen vrij zijn, informeer telefonisch of via mail bij Katrien De Keukelaere voordat je binnenspringt of een staal opstuurt (09/264.49.28 of katrien.dekeukelaere@ugent.be).

Er worden dit jaar opnieuw 2 stalen per imker toegelaten: één staal lentehoning en één staal zomerhoning. Vergezel elk staal van een keurig ingevulde fiche die je persoonlijk ondertekent. Wie een positief resultaat behaalt, ontvangt naast de resultaten ook een attest en de waarborglabels die getuigen van een kwalitatieve honing. Die labels kunnen dan ook op elke honingpot van het geanalyseerde lot gekleefd worden en kunnen een extra positieve uitstraling aan de honing geven. Voor meer info kan je hier terecht.

Resultaten van de statistische analyse van de monstername INSIGNIA in 2019

Note5 Samples Ready For Shipment 72Dpi

De APIStrip is een efficiënte matrix voor het biomonitoren van pesticides met bijenvolken. Het stuifmeel dat door het bijenvolk verzameld wordt, komt hoofdzakelijk van "wilde" planten en in mindere mate van landbouwgewassen. - Door het internationale INSIGNIA consortium

Op de afbeelding zijn de Vlaamse stuifmeelstalen en APIStrips te zien, klaar voor verzending naar de labo's in Griekenland en Portugal voor analyse.

Meer lezen...

Loodregen na de brand van de Notre-Dame en hoe met bijenvolken de verspreiding van deze verontreiniging deels in kaart gebracht werd

Godefroy Paris Cc By Sa

Dat honingbijvolken goede bio-verzamelaars zijn van verontreinigingen is bekend. Hoe bijenhouders optimaal mee gaan werken met de wetenschap om deze verontreinigingen in kaart te brengen wordt momenteel op Europees niveau onderzocht in het Insignia project (https://www.insignia-bee.eu/).

Regelmatig verschijnen er interessante studies waarin honingbijen of bijenproducten een belangrijke rol spelen om verontreinigingen van het milieu aan te tonen. Dit is een goede ontwikkeling. Bijenvolken worden over heel de wereld gehouden en met het juiste gereedschap en hulp van de bijenhouders kan een wereldwijd netwerk worden gemaakt en verontreinigingen in kaart worden gebracht. Een interessant voorbeeld van een dergelijke studie verscheen in juli 2020, toen Kate Smith en medewerkers het artikel Honey maps the Pb fallout from the 2019 fire at Notre Dame cathedral, Paris: a geochemical perspective publiceerden.

Afbeelding: © GodfroyParis / CC BY-SA (link naar bron)

Meer lezen...

Doorbraak in het onderzoek naar veerkrachtige honingbijen: resistentie tegenover virussen is genetisch overerfbaar

Vandaag verschijnt er in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports een artikel van het team van Honeybee Valley, onder leiding van professor Dirk de Graaf, waarin voor het eerst wordt aangetoond dat de weerstand van honingbijen tegenover virussen genetisch bepaald is. Dit werpt een volledig nieuw licht op het streven naar veerkrachtige honingbijen. Honingbijen staan onder druk, o.a. omwille van de parasitaire varroamijt die zich in het broed ontwikkelt en de virussen die zij overdraagt. Deze virussen bepalen in grote mate het ziektebeeld van de kolonie, en zijn dus doorslaggevend voor het al dan niet overleven van een bijenvolk tijdens de winter. Desondanks ligt het accent momenteel volledig op de beheersing van de varroamijtziekte, en dit zowel op het vlak van de bijenteeltpraktijk als het fundamenteel onderzoek. De Gentse onderzoekers tonen in hun artikel aan dat sommige bijenkolonies in staat zijn om de virusinfecties te onderdrukken en dat dit kenmerk genetisch bepaald is. Hiermee ligt de weg open voor het kweken van virusresistente volken.

Meer lezen...

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief