Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Nieuwe aanpak selectiewerk in 2021

DSC 5011

Het selectiewerk van het Vlaams Bijenteeltprogramma is in 2020 noodgedwongen anders verlopen dan we gewild hadden. De bezoeken aan bijenstanden van selectiewerkers werden on hold gezet en de jaarlijkse bijeenkomst met het Comité Selectiewerk Vlaanderen in maart werd vervangen door digitale presentaties. Ook de intentie om met een target groep sterker aan veerkracht van de bijen te werken, kon niet gerealiseerd worden. Maar we blijven niet bij de pakken zitten en kijken hoopvol naar het komende bijenseizoen.

Zo wensen we de provinciale structuur binnen dit selectiewerk nieuw leven in te blazen. Door nauwer contact te hebben met de selectiewerkers en de selectiewerkers met elkaar, kan beter advies, duiding en assistentie gegeven worden. Dat betekent dat er weldra 2 structuren zullen zijn met elk een eigen taakverdeling: 1) de Provinciale Selectie Teams (PSTs) en 2) het Comité Selectiewerk Vlaanderen (CSV) dat eerder regionaal (Vlaanderen) zal opereren.

Meer lezen...

Podcast over bijen op EOS wetenschap

Eos Dirk De Graaf

In een podcast op EOS wetenschap licht professor Dirk de Graaf toe wat er precies met de bijen aan de hand is. Ondanks een toename in het aantal bijenkasten, gaat het echt niet goed met de honingbij. Vooral de wintersterfte is problematisch. Er zijn verschillende redenen waarom bijenkolonies verzwakt aan de winter beginnen. De belangrijkste zijn de varroamijt, een gebrek aan voedsel en het gebruik van pesticiden. Beluister de podcast hier.

Wintersterfte 2019-2020: eerste resultaten COLOSS enquête

Wintersterfte 1920 Provincies

Er vulden opnieuw veel Vlaamse imkers de jaarlijkse COLOSS vragenlijst in over de bijensterfte tijdens de winter van 2019-2020. We kregen gegevens binnen van 3.119 ingewinterde bijenvolken, verspreid over 369 bijenstanden in Vlaanderen. Van deze bijenvolken heeft 20,3% (95% CI: 18-22,8) de voorbije winter niet overleefd. Op 161 bijenstanden (43,6%) trad geen bijensterfte op, terwijl op 22 standen (6%) de imker alle volken verloor. Bij deze laatste betrof het telkens niet meer dan 4 volken per stand, met 1 uitzondering van een stand waarop alle 8 volken ten onder gingen.

Figuur1. Gemiddelde wintersterftecijfers per provincie, met 95% CI als foutvlaggen aangeduid. De witte cijfers onderaan de balken geven het aantal bijenstanden weer waarvoor de vragenlijst werd ingevuld.

Meer lezen...

Modaliteiten honinganalyses 2020

20180705 Hbv 20180705 0141

Corona mag dan ons gewone doen grondig in de war gestuurd hebben, sommige zaken keren elk jaar terug. Zo ook dus de mogelijkheid om een honingstaal binnen te brengen bij Honeybee Valley en dit te laten analyseren. Vanaf 1 juni tot vrijdag 21 augustus (of zo lang het budget het toelaat) kan elke imker een honingstaal binnenbrengen waarna dit naar het laboratorium vertrekt. Om zoveel mogelijk imkers de kans te geven hun honing te laten analyseren, wordt dit jaar slechts 1 honingpot per imker onderzocht. Deze analyses worden gefinancierd door het Vlaams Bijenteeltprogramma. Klik op 'meer lezen' voor de specifieke vereisten van het staal.

Meer lezen...

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief