Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Vlaanderen heeft zijn eigen top-moeren

DSC 0194 72dpi

Sinds vorige week zijn de resultaten van het selectiewerk dat kadert binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma bekend. Het team van Honeybee Valley heeft dit jaar de focus verder gelegd op veerkracht, zoals aangekondigd in de digitale vergadering van het Comité Selectiewerk Vlaanderen van 2020. Enkel de moeren waarvoor 3 van de 4 testen op veerkracht waren uitgevoerd kwamen in aanmerking voor rangschikking. Drieënzeventig moeren lagen boven de mediaan (= top 50%). Bovendien werd de virusanalyse uitgebreid met een test op het opkomende deformed wing virus B-genotype en was virusziekte van het ei een uitsluitingscriterium. Deze strikte selectievoorwaarden leverde een beperkte set van 32 moeren (= top 22%) die in aanmerking komt voor nateelt. Het zijn één voor één topmoeren die uitstekend scoren op varroa- en virusresistentie, aangevuld met uitwinteringssterkte. Ze worden teruggevonden verspreid over de 5 Vlaamse provincies en aldus een uitstekende basis om de Vlaamse imkers te bevoorraden. Professor Dirk de Graaf heeft in zijn visietekst voor het Toezichtcomité van het Vlaams Bijenteeltprogramma aan de bevoegde Vlaamse ambtenaar reeds het idee van een nieuw overlarfproject gelanceerd.

Meer lezen...

Veelgestelde vragen rond ‘covid-19 en imkerij’ nu beantwoord op het Bijenloket

Hbv 20180409 5219

In deze onzekere tijden snakken we allemaal naar duidelijkheid, ook binnen de imkerij. Binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma is één van de acties in de campagne 2020-2022 het beschikbaar stellen van een Bijenloket op de website van Honeybee Valley. Hieronder komt enerzijds een meldpunt waar imkers problemen die ze ondervinden op hun bijenstand kunnen melden. Anderzijds omvat het Bijenloket een helpdesk waar imkers allerlei antwoorden op veelgestelde vragen kunnen terugvinden. Dit zal gaan over meerdere topics zoals imkertechnieken, varroabestrijding, bijenplanten,… Recent werd hier nu ook het topic ‘Covid-19 en imkerij’ aan toegevoegd. Hiervoor sloegen Honeybee Valley en PC Bijen de handen in elkaar om een FAQ (Frequently Asked Questions)-lijst beschikbaar te maken onder Helpdesk van het Bijenloket, waarin veelgestelde vragen rond imkeren midden in deze corona-crisis beantwoord worden. Je kan er duidelijk terugvinden wat je nu wel en niet kan en welke documenten je voor elke specifieke actie nodig hebt. Heb je toch nog prangende vragen die hiermee niet opgelost zijn, stel ze gerust op info@honeybeevalley.eu.

COLOSS bevraging over bijensterfte tijdens winterperiode 2019-2020

Coloss Logo 200Px

De lente is in aantocht en ondertussen beginnen we stilaan zicht te krijgen op het aantal bijenvolken dat de winter goed is doorgekomen. Om opnieuw een inschatting te kunnen maken van de bijensterfte in België vragen we jou als imker, de vragenlijst die vanuit Coloss wordt georganiseerd, in te vullen. In eerste instantie zal dit een beeld geven van de bijensterfte van de afgelopen winter, met eventuele regionale verschillen.

De vragenlijst omvat 33 vragen en neemt ongeveer 10 minuten tijd in beslag. Het is echter belangrijk deze tot op het einde zo goed mogelijk in te vullen. Als extra motivatie zullen we net als vorig jaar na het afsluiten van de enquête aan alle deelnemers die hun emailadres opgeven een adviesrapport op maat opsturen. Hierin zal aangegeven worden of de gehanteerde methode goed is of dat er mogelijks nog ruimte is om bij te sturen. Tips vanuit Honeybee Valley met betrekking tot uw bedrijfsmethode zullen dan ook meegegeven worden. Alvast bedankt voor uw deelname! De bijensterfte na winterperiode 2018-2019 lag op 10,9%, wat als een normaal cijfer wordt beschouwd. Lees er meer over door op 'Meer lezen' te klikken.

Merelbeke wordt ‘certified partner’ van Honeybee Valley

Ft Certified Label Tim2

Eerdaags zal het gemeentebestuur van Merelbeke een nieuwe gebruikersovereenkomst goedkeuren waardoor verschillende locaties op het grondgebied van Merelbeke ter beschikking worden gesteld aan Honeybee Valley voor het plaatsen van bijenkolonies. Campus De Sterre van de Universiteit Gent kan immers slechts een beperkt aantal bijenkasten dragen, en zodoende is er nood aan extra locaties. Deze hebben we o.a. gevonden in Merelbeke en daar waar de vorige gebruikersovereenkomst met de gemeente Merelbeke kaderde in het VARRESIST project van de Federale Overheid, zullen vanaf dit jaar vooral de onderzoekingen in het kader van het MAS-BEE-VAR project op deze externe bijenstanden worden uitgevoerd. Als blijk van erkentelijkheid reikt Honeybee Valley het certificaat van ‘Silver Partner Label’ uit aan de gemeente Merelbeke.

Meer lezen...

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief