Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Laat je bijenwas analyseren op pesticide residuen en vervalsing

Wasblokken

Honeybee Valley biedt binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma 2020-2022 voor de 3de keer de mogelijkheid om bijenwas te laten analyseren op meer dan 300 pesticide residuen. Zowel landbouwpesticiden als in de imkerij vaak gebruikte acariciden zoals varroabestrijdingsmiddelen, maken deel uit van het onderzoek. Daarnaast wordt een deel van het staal gebruikt om na te gaan of de was vervalst werd met paraffine of dergelijke. Voor wie nieuwsgierig is naar de resultaten van de wasanalyses in 2020 en 2021, de rapporten zijn hier terug te vinden onder ‘output’ onderaan.

Heb je interesse om deel nemen? Vul dan tegen ten laatste 21 november deze korte vragenlijst in. Aan de hand hiervan laten we begin december weten wie een wasstaal mag afleveren voor onderzoek. Het staal dient één blok gezuiverde was te zijn van minimum 150 gram dat in de loop van december dient ingeleverd te worden. De analyses op pesticide residuen worden uitgevoerd door Intertek. Elke deelnemer ontvangt een persoonlijk analyseresultaat met daarnaast een verslag met een interpretatie van de resultaten.

Doorbraak in het onderzoek naar veerkrachtige honingbijen: resistentie tegenover virussen is genetisch overerfbaar

Vandaag verschijnt er in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports een artikel van het team van Honeybee Valley, onder leiding van professor Dirk de Graaf, waarin voor het eerst wordt aangetoond dat de weerstand van honingbijen tegenover virussen genetisch bepaald is. Dit werpt een volledig nieuw licht op het streven naar veerkrachtige honingbijen. Honingbijen staan onder druk, o.a. omwille van de parasitaire varroamijt die zich in het broed ontwikkelt en de virussen die zij overdraagt. Deze virussen bepalen in grote mate het ziektebeeld van de kolonie, en zijn dus doorslaggevend voor het al dan niet overleven van een bijenvolk tijdens de winter. Desondanks ligt het accent momenteel volledig op de beheersing van de varroamijtziekte, en dit zowel op het vlak van de bijenteeltpraktijk als het fundamenteel onderzoek. De Gentse onderzoekers tonen in hun artikel aan dat sommige bijenkolonies in staat zijn om de virusinfecties te onderdrukken en dat dit kenmerk genetisch bepaald is. Hiermee ligt de weg open voor het kweken van virusresistente volken.

Meer lezen...

Podcast over bijen op EOS wetenschap

Eos Dirk De Graaf

In een podcast op EOS wetenschap licht professor Dirk de Graaf toe wat er precies met de bijen aan de hand is. Ondanks een toename in het aantal bijenkasten, gaat het echt niet goed met de honingbij. Vooral de wintersterfte is problematisch. Er zijn verschillende redenen waarom bijenkolonies verzwakt aan de winter beginnen. De belangrijkste zijn de varroamijt, een gebrek aan voedsel en het gebruik van pesticiden. Beluister de podcast hier.

Wintersterfte 2019-2020: eerste resultaten COLOSS enquête

Wintersterfte 1920 Provincies

Er vulden opnieuw veel Vlaamse imkers de jaarlijkse COLOSS vragenlijst in over de bijensterfte tijdens de winter van 2019-2020. We kregen gegevens binnen van 3.119 ingewinterde bijenvolken, verspreid over 369 bijenstanden in Vlaanderen. Van deze bijenvolken heeft 20,3% (95% CI: 18-22,8) de voorbije winter niet overleefd. Op 161 bijenstanden (43,6%) trad geen bijensterfte op, terwijl op 22 standen (6%) de imker alle volken verloor. Bij deze laatste betrof het telkens niet meer dan 4 volken per stand, met 1 uitzondering van een stand waarop alle 8 volken ten onder gingen.

Figuur1. Gemiddelde wintersterftecijfers per provincie, met 95% CI als foutvlaggen aangeduid. De witte cijfers onderaan de balken geven het aantal bijenstanden weer waarvoor de vragenlijst werd ingevuld.

Meer lezen...

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief