Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Vlaams Bijenteeltprogramma krijgt financiële injectie en geeft voorrang aan lokale werking

Ft lokale werking waswafels maken

De Europese Commissie heeft onlangs de sectorsteun voor de imkerij aanzienlijk verhoogd. De Vlaamse overheid is haar daarin gevolgd en legt eenzelfde bedrag op de tafel, samen goed voor 422.000€ per jaar. Om hiervan gebruik te kunnen maken diende een aanpassing van het programma tegen 15 maart ingediend te worden. De representatieve bijenteeltverenigingen hebben een ambitieus plan uitgewerkt met een aantal opmerkelijke nieuwigheden. Zo is er verspreid over 2 werkingsjaren 50.000€ voorzien voor gemeenschaps-bijenstanden en lokale werking en 29.000€ voor het uitbouwen van gesloten wascircuits door de lokale bonden. Ook werd het team dat voor de uitvoering van dit programma instaat, uitgebreid met een imker die zich vooral gaat toeleggen op het geven van ondersteuning aan lokale selectie-initiatieven. Zo krijgen we straks de uitbouw van een heuse ‘buitendienst’, een mobiele eenheid die overal in het land specifieke noden zal ledigen. In het programma van deze buitendienst is opgenomen: de Darwiniaanse selectie, een kweekprogramma gebaseerd op natuurlijke selectie en de propagatie van onze eigen topmoeren via moerteelt en lokale bevruchtingsstations. Ook zal het Vlaams Bijenteeltprogramma haar schouders zetten onder de verdere uitbouw van het Arista Bee Research programma in Vlaanderen en zullen we de hybridisatie van de zwarte honingbij via genetisch onderzoek opvolgen. De bestrijding van de Aziatische hoornaar wordt gefaseerd overgeheveld naar het Agentschap Natuur en Bos. Dit agentschap heeft een uitbestedingscontract afgesloten met het Vlaams Bijeninstitituut vzw (VespaWatchers) om de eigenlijke bestrijding van de Aziatische hoornaar in hun opdracht uit te voeren.

Meer lezen...

COLOSS bevraging over bijensterfte tijdens winterperiode 2019-2020

Coloss Logo 200Px

De lente is in aantocht en ondertussen beginnen we stilaan zicht te krijgen op het aantal bijenvolken dat de winter goed is doorgekomen. Om opnieuw een inschatting te kunnen maken van de bijensterfte in België vragen we jou als imker, de vragenlijst die vanuit Coloss wordt georganiseerd, in te vullen. In eerste instantie zal dit een beeld geven van de bijensterfte van de afgelopen winter, met eventuele regionale verschillen.

De vragenlijst omvat 33 vragen en neemt ongeveer 10 minuten tijd in beslag. Het is echter belangrijk deze tot op het einde zo goed mogelijk in te vullen. Als extra motivatie zullen we net als vorig jaar na het afsluiten van de enquête aan alle deelnemers die hun emailadres opgeven een adviesrapport op maat opsturen. Hierin zal aangegeven worden of de gehanteerde methode goed is of dat er mogelijks nog ruimte is om bij te sturen. Tips vanuit Honeybee Valley met betrekking tot uw bedrijfsmethode zullen dan ook meegegeven worden. Alvast bedankt voor uw deelname! De bijensterfte na winterperiode 2018-2019 lag op 10,9%, wat als een normaal cijfer wordt beschouwd. Lees er meer over door op 'Meer lezen' te klikken.

Merelbeke wordt ‘certified partner’ van Honeybee Valley

Ft Certified Label Tim2

Eerdaags zal het gemeentebestuur van Merelbeke een nieuwe gebruikersovereenkomst goedkeuren waardoor verschillende locaties op het grondgebied van Merelbeke ter beschikking worden gesteld aan Honeybee Valley voor het plaatsen van bijenkolonies. Campus De Sterre van de Universiteit Gent kan immers slechts een beperkt aantal bijenkasten dragen, en zodoende is er nood aan extra locaties. Deze hebben we o.a. gevonden in Merelbeke en daar waar de vorige gebruikersovereenkomst met de gemeente Merelbeke kaderde in het VARRESIST project van de Federale Overheid, zullen vanaf dit jaar vooral de onderzoekingen in het kader van het MAS-BEE-VAR project op deze externe bijenstanden worden uitgevoerd. Als blijk van erkentelijkheid reikt Honeybee Valley het certificaat van ‘Silver Partner Label’ uit aan de gemeente Merelbeke.

Meer lezen...

Gewicht- en temperatuurmetingen van bijenkasten opgevolgd

20181019 122343 72Dpi Bijgesneden

In het kader van het Vespa-Watch project om de invasie van de Aziatische hoornaar op te volgen, werden 35 Arnia-meetsystemen over gans Vlaanderen verspreid opgesteld. Deze toestellen meten naast de geluidsfrequenties ook het gewicht, de binnen- en buitentemperatuur en de vochtigheid van de bijenkast. Deze data zijn zeer leerrijk voor de imker.

Een overzicht van de data verzameld met deze meetsystemen kan je in 5 verschillende rapporten nalezen door bij de output van Vespa-Watch op de respectievelijke linken te klikken. Ze focussen elk op een specifieke periode van het jaar en tonen hoe dergelijke metingen kunnen geïnterpreteerd worden, rekening houdend met klimatologische omstandigheden, drachtgebied en dergelijke.

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief