Menu

Platform voor samenwerking

Honeybee Valley wil het probleem van de bijensterfte aanpakken door samenwerking met diverse partners

Newsflash: Laat je bijenwas analyseren op pesticide residuen en vervalsing

Wasblokken

Honeybee Valley biedt binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma 2020-2022 voor de 3de keer de mogelijkheid om bijenwas te laten analyseren op meer dan 300 pesticide residuen. Zowel landbouwpesticiden als in de imkerij vaak gebruikte acariciden zoals varroabestrijdingsmiddelen, maken deel uit van het onderzoek. Daarnaast wordt een deel van het staal gebruikt om na te gaan of de was vervalst werd met paraffine of dergelijke. Voor wie nieuwsgierig is naar de resultaten van de wasanalyses in 2020 en 2021, de rapporten zijn hier terug te vinden onder ‘output’ onderaan.

Heb je interesse om deel nemen? Vul dan tegen ten laatste 21 november deze korte vragenlijst in. Aan de hand hiervan laten we begin december weten wie een wasstaal mag afleveren voor onderzoek. Het staal dient één blok gezuiverde was te zijn van minimum 150 gram dat in de loop van december dient ingeleverd te worden. De analyses op pesticide residuen worden uitgevoerd door Intertek. Elke deelnemer ontvangt een persoonlijk analyseresultaat met daarnaast een verslag met een interpretatie van de resultaten.

Merelbeke wordt ‘certified partner’ van Honeybee Valley

Ft Certified Label Tim2

Eerdaags zal het gemeentebestuur van Merelbeke een nieuwe gebruikersovereenkomst goedkeuren waardoor verschillende locaties op het grondgebied van Merelbeke ter beschikking worden gesteld aan Honeybee Valley voor het plaatsen van bijenkolonies. Campus De Sterre van de Universiteit Gent kan immers slechts een beperkt aantal bijenkasten dragen, en zodoende is er nood aan extra locaties. Deze hebben we o.a. gevonden in Merelbeke en daar waar de vorige gebruikersovereenkomst met de gemeente Merelbeke kaderde in het VARRESIST project van de Federale Overheid, zullen vanaf dit jaar vooral de onderzoekingen in het kader van het MAS-BEE-VAR project op deze externe bijenstanden worden uitgevoerd. Als blijk van erkentelijkheid reikt Honeybee Valley het certificaat van ‘Silver Partner Label’ uit aan de gemeente Merelbeke.

Meer lezen...

Gewicht- en temperatuurmetingen van bijenkasten opgevolgd

20181019 122343 72Dpi Bijgesneden

In het kader van het Vespa-Watch project om de invasie van de Aziatische hoornaar op te volgen, werden 35 Arnia-meetsystemen over gans Vlaanderen verspreid opgesteld. Deze toestellen meten naast de geluidsfrequenties ook het gewicht, de binnen- en buitentemperatuur en de vochtigheid van de bijenkast. Deze data zijn zeer leerrijk voor de imker.

Een overzicht van de data verzameld met deze meetsystemen kan je in 5 verschillende rapporten nalezen door bij de output van Vespa-Watch op de respectievelijke linken te klikken. Ze focussen elk op een specifieke periode van het jaar en tonen hoe dergelijke metingen kunnen geïnterpreteerd worden, rekening houdend met klimatologische omstandigheden, drachtgebied en dergelijke.

Ook burgers alert voor de Aziatische hoornaar

Foto Primair Nest Waregem 20 8 2018 Honeybee Valley Crop1 1 1

Deze week wordt het Citizen Science portaal https://vespawatch.be gelanceerd. Doel van de breed opgezette oproep is om burgers alert te maken en hen de weg naar vespawatch.be tonen. De website moet in de toekomst dienen als meldingsplatform en tegelijk een link vormen met het beheer van de Aziatische hoornaar in Vlaanderen. Het is een goed voorbeeld van een snellerespons-systeem op een biologische invasie. Een melding van een nest leidt, na bevestiging van de determinatie, tot een snelle verwijdering van de kolonie vóór dat die vermenigvuldigt en registratie van deze ingreep. Alle meldingen van hoornaars worden bijgehouden op een actuele verspreidingskaart die imkers en natuurvrijwilligers kunnen raadplegen om nesten op te sporen.

Meer lezen...

Fotodonatie

Doneren

Zoeken

Doorzoek onze website

Archieven

Newsflash archief

Nieuws archief